1860 München
1860 München
  • www.tsv1860.de
  • München, Đức
  • info@tsv1860muenchen.de
  • +49 (1805) 601 860 - Fax: +49 (89) 642 7852 29
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Sân vận động Allianz
  • Thành lập : 1860
  • Sức chứa : 69,901
Tin tức về 1860 München
Xem thêm