Barcelona
Barcelona
  • www.fcbarcelona.com
  • Barcelona, Catalonia, Tây Ban Nha
  • oab@club.fcbarcelona.com
  • +34 (902) 189 900 - Fax: +34 (93) 411 2219
  • Quốc tịch : Tây Ban Nha
  • Sân nhà: Camp Nou
  • Thành lập : 1899
  • Sức chứa : 98.787