Feyenoord
Feyenoord
  • https://www.feyenoord.com/
  • Rotterdam, Hà Lan
  • klantenservice@feyenoord.nl
  • +31 (10) 292 6888 - Fax: +31 (10) 482 4843
  • Quốc tịch : Hà Lan
  • Sân nhà: De Kuip
  • Thành lập : 1908
  • Sức chứa : 51,177
Tin tức về Feyenoord
Xem thêm