Hà Nội FC
Hà Nội FC
  • www.hanoittfc.com.vn
  • Ba Đình, Hà Nội
  • clbbongdahanoitt@gmail.com
  • 0422434813 - Fax: 0438489255
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Hàng Đẫy
  • Thành lập : 2006
  • Sức chứa : 22.500