HAGL
HAGL
  • haglfc.com.vn
  • Pleiku, Việt Nam
  • clbbongdahoanganhgialai@gmail.com
  • 0592222422 - Fax: 0592222422
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Pleiku
  • Thành lập : 2002
  • Sức chứa : 10.000