Lyon
Lyon
  • http://www.olweb.fr/
  • Lyon, Pháp.
  • Jeunes@olympiquelyonnais.com
  • +33 (42) 629 6700 - Fax: +33 (42) 629 6700
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Olympique Lyonnais
  • Thành lập : 1950
  • Sức chứa : 59.186