Manchester City
Manchester City
  • mcfc.co.uk
  • Manchester, Anh
  • mcfc@mcfc.co.uk
  • +44 (870) 062 1894 - Fax: +44 (161) 438 7999
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Etihad
  • Thành lập : 1880
  • Sức chứa : 48000