TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh
  • www.hff.vn/en/
  • Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Thống Nhất
  • Thành lập : 1975
  • Sức chứa : 25,000