XSKT Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
  • 50.000
  • Cần Thơ
  • clbbongdaxsktcantho@gmail.com
  • 0710.3820599 - Fax: 0710.3767196
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Cần Thơ
  • Thành lập : 1980
  • Sức chứa : 44.398